Ambulante begeleiding

Als het vanwege de problematiek van een PDD-NOS kind in het gezin het even niet zo lekker loopt biedt PettenZorg  ambulant begeleiding.  Samen met de ouders wordt gekeken waar de knelpunten liggen en welke oplossingen mogelijk zijn. Na deze analyse wordt er samen naar oplossingen toegewerkt.