Reglement PettenZorg logeren en vakantie 

 

  • gebruik van alcoholische dranken en of geestverruimende middelen anders dan door de arts voorgeschreven zijn niet toegestaan en mogen ook niet gebruikt worden binnen en buiten de kampen. Dit geldt zowel voor de jeugdigen dan wel voor de groepsleiding van PettenZorg - Logeer en Vakantiekampen (hierna te noemen : kampen)

  • Je ouders dienen een WA verzekering af te sluiten of in het bezit te hebben voor jou als komt logeren of vakantie houden. Stichting PettenZorg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal of beschadiging van jou meegebrachte spullen.

  • Samen met je ouders ben zelf aansprakelijk voor de medicatie. De groepsleiding deelt medicatie aan jou uit welke zich in de aangeleverde medicatie dozen bevindt, op de tijden welke achter op de medicatie dozen vermeld staan.

  • In geval van vernielingen zullen wij je ouders daar voor aansprakelijk stellen, in overleg zal met je ouders / verzorgers besproken worden hoe dit op te lossen, er kan een aanspraak gemaakt worden op de WA verzekering van je ouders.

  • In geval van lichamelijke ongevallen Kiezen wij voor een huisarts in de directe omgeving van PettenZorg kamp dit geld ook voor ziekenhuis bezoek.

  • Je mag geen geld of snoepgoed meekrijgen van huis, zo kunnen wij de snoep momenten in de gaten houden en op verantwoorden momenten jou evt. snoep aanbieden.

  • In elke tas behoort een overzichtslijstje te zitten van de inhoud van de tas

  • Je dient zelf een zaklantaarn met goede batterijen mee te nemen en deze in te leveren bij de groepsleiding. Let wel dat je naam genoteerd staat op de zaklantaarn..

fire-3311_1920.jpg
boy-carabiners-child-434400.jpg
action-activity-boy-296301.jpg
children-playing-993534_1920.jpg
boys-childhood-children-51349.jpg