Ambulante begeleiding

Als vanwege de problematiek van een jeugdige de thuissituatie niet lekker loopt, biedt PettenZorg ambulante begeleiding. Dit kan individuele begeleiding of gezinsbegeleiding zijn.

Samen met ouders wordt gekeken waar de knelpunten liggen en welke oplossingen er mogelijk zijn. Na deze analyse wordt er samen naar de oplossing(en) toegewerkt.

Ambulante individuele jeugdhulp

PettenZorg geeft specialistische jeugdhulp aan huis wanneer een jeugdige vastloopt in het dagelijks functioneren. De ambulante begeleiding bestaat uit begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie, school of elders.

 

PettenZorg beschikt over een team met zorgverleners met ieder zijn of haar eigen kracht. Wij zoeken een passende professional bij de individuele zorgvraag.

 

Het doel van de ambulante begeleiding is de jeugdige handvatten te geven die nodig zijn om binnen de Nederlandse samenleving te functioneren. Dit doen wij door het vergroten van de sociale- emotionele-, motorische- en/of cognitieve ontwikkeling en het versterken en behouden van de draagkracht.

 

Wij werken krachtgericht: We geloven dat iedereen kan groeien en zijn eigen krachten heeft en richten ons niet op tekortkomingen.

Gezinsbegeleiding

PettenZorg biedt gezinsbegeleiding aan gezinnen met jeugdigen in de leeftijd tot 18 jaar met problematiek waardoor ouders vastlopen in de opvoeding. Hier ligt ook het accent van de begeleiding.

 

Het doel van de gezinsbegeleiding is vanuit de eigen kracht van ouders te zoeken naar oplossingen voor knelpunten binnen het gezin. De nadruk ligt vaak op het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de gezinsleden, het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders en het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugdige.

Vragen

Zijn er nog vragen? Of heb je een speciale zorgvraag en twijfel je of PettenZorg de juiste ambulante begeleiding kan bieden? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Je kunt ons iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereiken via 06 - 502 302 58. Of stuur een e-mail naar info@pettenzorg.nl

 

We denken graag met je mee.