Methodiek

Petten Zorg biedt zowel logeeropvang als ambulante (gezins)begeleiding. Dit doen wij aan de hand van verschillende methodieken.

Gordon Methode

De aanpak van Thomas Gordon is gebaseerd op zijn overtuiging dat gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. Hij introduceerde begrippen als ‘actief luisteren’ en de ‘ik- boodschap’ in de communicatie tussen mensen. De Gordon methode kenmerkt zich om het volgende:

  • Zo luisteren dat jeugdigen zich begrepen voelen;
  • Praten op een manier waarop kinderen het begrijpen;
  • Conflicten dusdanig oplossen dat niemand verliest (samen zoeken naar een oplossing);
  • Afspraken maken waaraan iedereen zich houdt.

Geef me de Vijf

Geef me de 5 is een methode die erop gericht is zorgverleners handvatten te geven hoe jeugdigen te begeleiden met autisme. Echter is de methode niet enkel toe te passen op jeugdigen met autisme, maar op iedereen die structuur en duidelijkheid nodig heeft. De methodiek is geschreven vanuit de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid die het kind met autisme nodig heeft. Het kind ‘vraagt’ aan de begeleiders/opvoeders ‘Geef me de vijf’. Dit betekent:

  • Wat is mijn taak?
  • Hoe voer ik hem uit?
  • Waar vindt het plaats?
  • Wanneer moet ik het doen?
  • Wie is erbij betrokken?

Door de antwoorden op wie, wat, waar, wanneer en hoe vragen bij elkaar te zoeken ontstaat er samenhang.

Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.