Klachten

Wij doen er alles aan om te zorgen dat onze dienstverlening zo goed mogelijk verloopt. Toch kan er ontevredenheid zijn over de manier waarop zaken gaan of zijn gegaan. Wanneer dat het geval is, horen wij het graag. Alleen dan kan er gewerkt worden aan verbetering.

Wat te doen bij een klacht

Ben je niet tevreden met de dienstverlening van PettenZorg, dan gaan wij graag in gesprek. Je kunt de klacht bespreken met de persoonlijk begeleider of met het bestuur van PettenZorg (Froukje of Janneke). Doe dit op een rustig tijdstip, het beste is om een afspraak te maken.

 

Als je er niet uit komt met PettenZorg, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon (gegevens onderaan de pagina) van PettenZorg. Zij luistert naar jouw verhaal en neemt jouw verhaal serieus. Zij informeert over je rechten en geeft advies.

 

PettenZorg houdt haar aan de regel binnen zes weken na het indienen van een klacht een reactie te geven. Hierin staat wat wij van de klacht vinden, wat er is ondernomen om de klacht op te lossen en wat er wordt gedaan om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Klachtenportaal Zorg

Is de klacht voor jou nog niet naar tevredenheid opgelost of heb je bezwaar tegen de voorgestelde afhandeling, dan is het mogelijk om via Klachtenportaal Zorg (KPZ) de klacht verder te laten behandelen. Petten Zorg heeft haar klachtenregeling daar ondergebracht.

 

Klachtenportaal Zorg biedt een luisterend oor, vakkundige bemiddeling en onafhankelijk advies. Zie het Klachtenreglement KPZ Wkkgz en de Klachtenregeling KPZ Jeugdwet

 

Ben je dan nog niet tevreden over de klachtafhandeling dan kun je de klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwenspersoon

Petten Zorg biedt al haar betrokkenen een veilige omgeving. Mochten er situaties voordoen die ongewenst zijn of onveilig, dan kun je gebruik maken van de vertrouwenspersoon.

 

Contactgegevens:

Gerlinda Steen Redeker  - steenredeker@home.nl