pettenzorg

PettenZorg is een kleinschalige zorgorganisatie waar geen hokjes bestaan. Jeugdigen kunnen zichzelf zijn, ondanks dat ze een beetje anders zijn vanwege gedragsproblematiek. Ons team van gekwalificeerde professionals geeft begeleiding vanuit deze positieve gedachte waarbij er gewerkt wordt aan de zelfredzaamheid, sociale competenties en persoonlijke doelen.

Ga direct naar