‘Hoe kun je anders zijn

als normaal niet eens bestaat.

Jouw anders zijn

wordt enkel bepaald

door een buitenwereld

die jouw eigenheid

niet kan plaatsen.

 

Wees trots op wie jij bent.’

Over ons 

Stichting Petten Zorg bestaat sinds 2008 en is opgericht door Froukje van Wieren. Op dat moment was zij al ruim 23 jaar actief binnen de pleeghulp. Voor de jeugdige die destijds bij haar woonde, zocht zij logeeropvang. Echter vond zij niet wat zij zocht en zo heeft zij het heft in eigen handen genomen. Stichting Petten Zorg is geboren. Door de jaren heen zijn naast de logeer- en vakantieopvang de diensten uitgebreid met ambulante begeleiding en het gezinshuis.

Missie

Petten Zorg is een kleine enthousiaste zorgorganisatie die haar cliëntondersteuning levert met de grootst mogelijke kwaliteit. Door bewust te kiezen voor korte lijnen vergroot Petten Zorg haar toegankelijkheid. Wij bieden ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie en leveren hulp die persoonlijk, praktisch en flexibel wordt ingevuld. Dit doen wij met deskundige en gemotiveerde professionals.

Visie 

Petten Zorg draagt haar steentje bij om een Nederland te creëren waar elke jeugdige in een veilige situatie kan opgroeien met de grootste voorkeur in het eigen gezin.

Door hokjes weg te nemen en ondersteuning te bieden bij de basis van de jeugdige, hopen wij de visie werkelijkheid te maken. 

Organisatie 

Petten Zorg is een stichting zonder winstoogmerk. Wij leveren sinds 2019 Zorg in Natura, maar leveren ook zorg met een Persoonsgebonden budget.

Kwaliteit 

De kwaliteit van de door ons te leveren zorg vinden wij erg belangrijk. Om goede zorg te kunnen verlenen, werken we op verschillende manieren aan kwaliteit:

  • Onze zorgverleners zijn aangesloten bij het Registerplein of hebben een SKJ of BIG-registratie. Daarnaast bieden wij bij de juiste vooropleiding de mogelijkheid tot een SKJ-registratie middels ons eigen SKJ-praktijkprogramma.
  • Scholing, coaching en het uitwisselen van kennis met elkaar vinden wij erg belangrijk. Wij bieden onze medewerkers dan ook intervisies, werkbegeleiding en zowel interne als externe scholing aan.
  • Ons Gezinshuis is gecertificeerd volgens het Keurmerk Gezinshuizen. Het doel is om onze gehele organisatie te certificeren met het ISO 9001 certificaat.
  • Jaarlijks vragen wij onze cliënten en medewerkers een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit is niet verplicht, maar stellen wij erg op prijs.

Zorgplan

Wij werken met een cliëntvolgsysteem. Voor iedere jeugdige wordt een zorgplan opgesteld waarin doelen van de te leveren zorg geformuleerd worden. Dit plan wordt eens per jaar geëvalueerd in samenspraak met onze orthopedagoog. 

Privacyverklaring

Wij houden gegevens bij die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van ons werk. Indien u wilt weten welke gegevens wij over u hebben kunt u vragen om uw dossier te mogen inzien. Als u van tevoren een afspraak maakt dan zorgen wij dat het voor u klaarligt.

 

Petten Zorg gebruikt ZIVVER als oplossing om privacygevoelige informatie te delen via het digitale communicatieverkeer.

 

Petten Zorg hanteert een privacyverklaring en doet er alles aan om uw privégegevens te beschermen. 

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

De medewerkers van Petten Zorg zijn bekend met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit betekent dat zij werken volgens de vijf stappen, zoals beschreven in de Meldcode van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Onze medewerkers zijn bekend met de 5 stappen van de Meldcode:

  1. Het in kaart brengen van de signalen en het vastleggen daarvan in het dossier.
  2. Raadpleeg een deskundige collega (orthopedagoog) of indien nodig Veilig Thuis.
  3. Ga in gesprek met de betrokkene(n), mits het gevaar van het kind of de medewerker niet in het geding komt.
  4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling (risico, aard en ernst).
  5. Beslissen of melden noodzakelijk is of dat hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk is.

 

Alle medewerkers van Petten Zorg hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen persoonlijke informatie over onze cliënten met anderen mogen delen. Hier is één uitzondering op de regel van toepassing: Wanneer de veiligheid van de cliënt niet gegarandeerd kan worden hoeven wij ons niet te houden aan dit beroepsgeheim. In dergelijke situaties geldt het Meldrecht voor huiselijk geweld.