Logeren (verlengd)

PettenZorg biedt de mogelijkheid om  1 of 2 dagen te logeren in een aantrekkelijke omgeving die aansluit bij de mogelijkheden van het kind. Doel: het ontlasten van het gezin/ouders, wennen aan een andere omgeving, tot rust komen. Waar nodig is de logeerfunctie een goede voorbereiding op begeleid wonen. In sommige gevallen kan er een beroep worden gedaan op de mogelijkheid de logeerperiode voor een kind met een aantal dagen te verlengen

 

Wonen (PettenFlet)

De PettenFlet

 

Ook kan PettenZorg gebruik maken van een woonhuis in de Laweistraat in De Wilp.

Daar is de PettenFlet gehuisvest. Een kleinschalig gezinshuis waar 3 jongeren met een beperking kunnen wonen.


 

 

Ambulante begeleiding

Als het vanwege het ziektebeeld van een PDD-NOS kind in het gezin even niet zo lekker loopt biedt PettenZorg ambulant begeleiding.  Samen met de ouders wordt gekeken waar de knelpunten liggen en welke oplossingen mogelijk zijn. Na deze analyse wordt er samen naar oplossingen toegewerkt.

 

Onze benadering

Wij benadrukken graag  de positieve kanten van de stoornissen. Want die zijn er absoluut! Door uit te gaan van die positieve kanten van de beperking van deze kinderen verdwijnen de negatieve gedragsaspecten naar de achtergrond. Deze kinderen ervaren al zo vaak de negatieve reacties van hun omgeving, dat ze het zelfs heel moeilijk vinden om de complimentjes voor positief gedrag te accepteren. Maar wij zetten daarop in. En deze benadering werkt bij ieder kind, waardoor ook de mogelijkheid ontstaat dat kinderen met verschillende problematiek met elkaar kunnen logeren. Ze vullen elkaar aan en leren elkaar te helpen, samen te werken en ervaringen te delen.Om een beeld te geven:

 

 

Positieve eigenschappen van

 

 

              ADHD                                  Autisme

 

 

        *   Creatief                               

        *   Spontaan                             

        *   Empathisch                          

        *   Sterke intuïtie                      

        *   Plezier hebben en                

             gevoel voor humor               

        *   Goed in het vinden               

             van nieuwe oplossingen        

        *   Niet lang boos                     

        *   Open                                    

        *   Gedreven en enthousiast       

        *   Eerlijk                                  

                                                        

 

Om deze eigenschappen de ruimte te geven hebben deze kinderen een omgeving nodig waar ze weten wat er komt. Waar structuur is en waar het uiteraard leuk is om te verblijven.

Er wordt wel gezegd: de lamme leidt de blinde.

Dat spreekwoord  dekt misschien wel onze benadering. Niet iedereen kan goed zijn in alles. Bij PettenZorg wordt je op een positieve manier benaderd. Ga je samen met de begeleiding zoeken naar een oplossing voor jouw probleem van dat moment, waarbij we ook de kracht van de andere kinderen betrekken. Zo deel je met elkaar, zo ervaar je samen.

Wij behandelen ieder kind als een volwaardig persoon. Alleen zo kan een kind zich fijn voelen en zich ontwikkelen en wordt het zelfredzaam vermogen aangesproken, krijg je zelfvertrouwen, kun je groeien.

Oog voor detail

Objectief

intuïtie                      Realistisch

Analytisch denken     Leven volgens Regels

Concreet zijn

Deductief

Redenerend 

Berekenend

Gericht op feiten

                                                       

 

Aanmeldprocedure

Woon je in de provincie Friesland?

  • Meld je aan bij de huisarts

  • Deze kan je door verwijzen naar een Gebiedsteam

  • Zij gaan met jou in gesprek

  • Vinden zij dat er hulp moet komen dan gaan ze dat regelen

  • Ze regelen dan ook dat die hulp betaald wordt

 

 

Woon je in de provincie Groningen of Drenthe?

  • Ga eens langs bij een centrum voor jeugd en gezin, tegenwoordig te vinden in jou gemeente

  • Zij gaan met jou in gesprek

  • Vinden zij dat er hulp moet komen dan gaan ze dat regelen

  • Ze regelen dan ook dat er een advies op maat naar jou gemeente gaat en dat de hulp ingezet en betaald gaat worden.

Nadat u uw kind heeft aangemeld, dan bellen wij u voor het maken van een afspraak.

Kennismaken kan in het logeerhuis of eerst bij u thuis en later in het logeerhuis.

De drempel om te gaan logeren is vaak heel hoog, door het kennismaken verlagen we die een stukje.

We praten met uw kind over wat hij wel of niet graag doet en eet.

Er volgt een rondleiding door het logeerhuis waarna we afspraken maken hoe verder te gaan, wel meteen een heel weekend of eerst opbouwen.

Tijdens de kennismaking is alles bespreekbaar.

Als de afspraken duidelijk zijn dan maken wij een zorgovereenkomst waarin alle gegevens zullen worden verwerkt.

Wij vragen u om het medicatieformulier in te vullen.

Als alle formaliteiten klaar zijn kan uw kind komen logeren.

Medicatie formulier

Klik op het plaatje aanmeldformulier om het formulier in te vullen