Reglement PettenZorg logeren en vakantie 

 

 • gebruik van alcoholische dranken en of geestverruimende middelen anders dan door de arts voorgeschreven zijn niet toegestaan en mogen ook niet gebruikt worden binnen en buiten de kampen. Dit geldt zowel voor de jeugdigen dan wel voor de groepsleiding van PettenZorg - Logeer en Vakantiekampen (hierna te noemen : kampen:)

 • Ouders dienen een WA verzekering af te sluiten of in het bezit te hebben voor de jongere die komt logeren of vakantie houden. Stichting PettenZorg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal of beschadiging van eigendommen van cliënten.

 •  

 • Ouders zijn zelf aansprakelijk voor de medicatie. De groepsleiding deelt medicatie aan de kinderen uit welke zich in de aangeleverde medicatie dozen bevindt, op de tijden welke achter op de medicatie dozen vermeld staan.

 •  

 • In geval van vernielingen zullen wij de ouders van de jeugdige daar voor aansprakelijk stellen, in overleg zal met de ouders / verzorgers besproken worden hoe dit op te lossen, er kan een aanspraak gemaakt worden op uw WA verzekering.

 •  

 • In geval van lichamelijke ongevallen zal gekozen worden voor een huisarts in de directe omgeving van de logeer en vakantiekampen dit geld ook voor ziekenhuis bezoek.

 •  

 • De jeugdige mag geen geld of snoepgoed meekrijgen van huis, zo kunnen wij de snoep momenten in de gaten houden en op verantwoorden momenten de jongeren evt. snoep aanbieden.

 •  

 • In elke tas behoort een overzichtslijstje te zitten van de inhoud van de tas

 •  

 • Elke jongere dient zelf een zaklantaarn met goede batterijen mee te nemen en deze in te leveren bij de groepsleiding. Let wel dat de naam genoteerd staat op de zaklantaarn.

 •  

 • Voor in het overdrachtboekje graag vermelden waar u het weekend te bereiken bent, in geval van ziekte of ongeval.

 •  

 • Annuleringen moeten 48 uur voor aanvang van het kamp bij ons gemeld worden, telefonisch of via de mail. (Zie algemene voorwaarden.) Annuleringen worden geaccepteerd alleen in bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zijn o.a. overlijden van familie 1e, 2e of 3e graad, en ziekte.

 •  

 • Opzegging is alleen mogelijk door middel van een geschreven verklaring

 •  

 • Opzegtermijn: 1 maand

 • De boekingen dienen vooruit te worden betaald. Indien een betaling vier dagen voor aanvang kamp nog niet is bijgeboekt binnen PettenZorg, dan kan niet voor vervoer van de cliënt worden gezorgd.